Master distributor of 8mm Ø Kwik-Draw Colorimetric
Gas detector Tubes   
Range of 6mm Ø tubes: UNIPHOS

  7Solutions flag dach

 

 

 

Kwik-Draw Prøverør

Mange forskjellige giftige gasser og damper kan måles med Kwik-Draw gassdeteksjonsrør (prøverør). De brukes til å oppdage og bestemme giftige gasser i kloakker, sjakter, containere, tanker og andre trange rom. Gassdeteksjonsrørene kan foreta spesielle målinger der dette ikke er mulig for elektroniske sensorer. Vi kan tilby over 300 forskjellige Kwik-Draw gassdeteksjonsrør.
Vanlige gasser som kan måles med Kwik-Draw-rør:

 • Fosfin
 • Benzen
 • Toluen
 • Xylen
 • Hydrokarboner
 • Ammoniakk
 • Metylbromid
 • Klor
 • Merkaptaner
 • Aminer
 • Formaldehyd
 • Hydrogensulfid
 • Oksygen
 • Karbondioksid
 • Karbonmonoksid
 • Aceton
 • Alkohol
 • Hydrogencyanid
 • Nitrogendioksid

Kwik-Draw er nå det mest konkurransedyktige merket innen gassdeteksjonsrør på verdensmarkedet og kan tilby ekstremt nøyaktige målinger i kombinasjon med svært lave priser. Kwik-Draw er sertifisert i henhold til ISO 9001 og oppfyller kravene i EN1231, som er EUs standard for gassdetektorrør.