Master distributor of 8mm Ø Kwik-Draw Colorimetric
Gas detector Tubes   
Range of 6mm Ø tubes: UNIPHOS

  7Solutions flag dach

 

 

 

Kwik-Draw Gasprøverør

Et stort antal forskellige giftgasser og dampe kan måles med Kwik-Draw gasprøverør (gasdetektionsrør). De bruges til registrering af giftgasser i kloakker, skakter, containere, tanke eller andre lukkede rum. Gasprøverørene giver konkrete målinger, når elektroniske følere ikke kan. Vi tilbyder en vifte af mere end 300 forskellige Kwik-Draw gasprøverør.

Almindelige gasser, der kan måles med Kwik-Draw rør:

 • Phosphin
 • Benzen
 • Toluen
 • Xylen
 • Kulbrinter
 • Ammoniak
 • Methylbromid
 • Klor
 • Mercaptaner
 • Aminer
 • Formaldehyd
 • Svovlbrinte
 • Oxygen
 • Kuldioxid
 • Kulilte
 • Acetone
 • Alkohol
 • Hydrogencyanid
 • Nitrogendoxid

Kwik-Draw er i øjeblikket det mest konkurrencedygtige mærke af gasprøverør på verdensmarkedet, og det kombinerer ekstremt nøjagtige målinger med den lavest mulige pris. Kwik-Draw er ISO 9001-certificeret og opfylder den europæiske EN1231-standard for rørbaserede gasdetektorsystemer.