Master distributor of 8mm Ø Kwik-Draw Colorimetric
Gas detector Tubes   
Range of 6mm Ø tubes: UNIPHOS

  7Solutions flag dach

 

 

 

Kwik-Draw Rurek Wskaźnikowych

Za pomocą rurek detekcyjnych gazu (rurek wskaźnikowych) Kwik-Draw można oznaczać wiele różnych toksycznych gazów i oparów. Rurki służą do pomiarów gazów toksycznych w kanałach ściekowych, szybach, zbiornikach, cysternach i innych zamkniętych przestrzeniach. Rurki detekcyjne gazu umożliwiają precyzyjne pomiary w sytuacjach, w których czujniki elektroniczne sobie z tym nie radzą. Oferujemy gamę ponad 300 różnych rurek detekcyjnych gazu Kwik-Draw.

Często spotykane gazy, które można oznaczać za pomocą rurek Kwik-Draw:

 • Fosforowodór
 • Benzen
 • Toluen
 • Ksylen
 • Węglowodory
 • Amoniak
 • Bromek metylu
 • Chlor
 • Merkaptany
 • Aminy
 • Formaldehyd
 • Siarkowodór
 • Tlen
 • Dwutlenek węgla
 • Tlenek węgla
 • Aceton
 • Alkohol
 • Cyjanowodór
 • Dwutlenek azotu

Kwik-Draw jest obecnie najbardziej konkurencyjną marką rurek detekcyjnych gazu na świecie, łączącą niezwykłą dokładność pomiarów z najniższą możliwą ceną. Kwik-Draw posiada certyfikat ISO 9001 i spełnia wymogi europejskiej normy EN1231 dotyczącej zestawów pomiarowych z wykrywaczami rurkowymi.