Uniphos Zkušební Trubicky

Detekční trubice (zkušební trubicky) Uniphos umožňují měření široké škály toxických plynů a výparů. Slouží ke zjišťování toxických plynů v kanálech, šachtách, kontejnerech, nádržích a dalších stísněných prostorách. Detekční trubice nabízejí specifické měření, což elektronické senzory nenabídnou. Naši nabídku tvoří přes 300 různých detekčních trubic Uniphos.
Běžné plyny, které lze zjišťovat detekčními trubicemi Uniphos:

 • Fosfin
 • Benzen
 • Toluen
 • Xylen
 • Uhlovodíky
 • Čpavek
 • Metylbromid
 • Chlór
 • Merkaptany
 • Aminy
 • Formaldehyd
 • Sirovodík
 • Kyslík
 • Oxid uhličitý
 • Oxid uhelnatý
 • Aceton
 • Alkohol
 • Kyanovodík
 • Oxid dusičitý

Uniphos dnes představuje na světovém trhu nejkompletnější nabídku detekčních trubic, umožňující extrémně přesná měření při nejnižší možné ceně. Společnost Uniphos má certifikaci ISO 9001 a je ve shodě s evropskou normou EN1231 pro systémy detekčních trubic.

Back to top