UNIPHOS Rurek Wskaźnikowych

Za pomocą rurek detekcyjnych gazu (rurek wskaźnikowych) Uniphos można oznaczać wiele różnych toksycznych gazów i oparów. Rurki służą do pomiarów gazów toksycznych w kanałach ściekowych, szybach, zbiornikach, cysternach i innych zamkniętych przestrzeniach. Rurki detekcyjne gazu umożliwiają precyzyjne pomiary w sytuacjach, w których czujniki elektroniczne sobie z tym nie radzą. Oferujemy gamę ponad 300 różnych rurek detekcyjnych gazu Uniphos.
Często spotykane gazy, które można oznaczać za pomocą rurek Uniphos:

 • Fosforowodór
 • Benzen
 • Toluen
 • Ksylen
 • Węglowodory
 • Amoniak
 • Bromek metylu
 • Chlor
 • Merkaptany
 • Aminy
 • Formaldehyd
 • Siarkowodór
 • Tlen
 • Dwutlenek węgla
 • Tlenek węgla
 • Aceton
 • Alkohol
 • Cyjanowodór
 • Dwutlenek azotu

Uniphos jest obecnie najbardziej konkurencyjną marką rurek detekcyjnych gazu na świecie, łączącą niezwykłą dokładność pomiarów z najniższą możliwą ceną. Uniphos posiada certyfikat ISO 9001 i spełnia wymogi europejskiej normy EN1231 dotyczącej zestawów pomiarowych z wykrywaczami rurkowymi.

Back to top