UNIPHOS Gasdetectiebuisjes

Een grote verscheidenheid van giftige gassen en dampen kunnen worden gemeten met de Uniphos gasdetectiebuisjes (gasmeetbuisjes, colorimetrische meetbuisjes, gasdetector buisjes, gastestbuisjes). Uniphos gasdetectiebuisjes worden gebruikt voor de detectie van toxische gassen in riolen, schachten, containers en tanks.

Gassen die momenteel kunnen worden gemeten met Uniphos gasdetectiebuisjes :

Aardgas (methaan) CH4
acetaldehyde C2H4O
aceton C3H6O
acetyleen C2H2
acroleïne C3H4O
acrylonitril C3H3N
Adamsite (DM) C12H9AsClN
alcohol CxHxOH
amines  -
ammoniak NH3
aniline  
Arseenwaterstof (Waterstof Arsenide, SA) AsH3
Vliegtuig Olie  
azijnzuur CH3COOH
benzeen C6H6
Benzine (naftaleen)  
Benzine extracten  
blauwzuur HCN
broom Br2
broombenzeen C6H5Br
broomethaan C2H5Br
broompropaan 1 C3H7Br
Butaan, n  
Butadieen, 1,3 C4H6
Butanol, 1  
Butanol, 2  
Buteen, 1 (ketonen) C4H8
Buteen, 2 (ketonen) C4H8
butyl Acetate  
Butylalcohol, iso (Isobutanol) C4H10O
butylacrylaat  
Butylalcohol, n (n-Butanol) C4H10O
Butylalcohol, s (s-Butanol) C4H10O
butylamine C4H11N
Butylamine, n C4H11N
Butylamine, s C4H11N
Butylamine, t C4H11N
Butylmercaptaan, n C4H10S
Butylmercaptaan, t C4H10S
BZ (3-chinuclidinyl benzilaat) C21H23NO3
carbonylsulfide  
chloor Cl2
Chloorbenzal malononitril, -2 (Traangas, CS) C10H5ClN2
chloorbenzeen C6H5Cl
Chloorbroommethaan CH2BrCl
Chloorbutaan, 1 C4H9Cl
chloordioxide ClO2
chloorethaan C2H5Cl
Chloorpentaan, 1 C5H11Cl
Chloorpentaan, 2 C5H11Cl
chloorpikrine CCl3NO2
Chloorpreen C4H5Cl
Chloorpropaan, 1  
Chloracetophenon (Chlooracetofenon, MACE, CN) C8H7ClO
Chloroform (Trichloormethaan) C5H11Cl
Cresol, o (orthocresol) C7H8O
Cyaanchloride (CK) CNCl
cycloheptaan C7H14
cyclohexaan C6H12
cyclohexanon C6H10O
cyclohexylamine C6H13N
cyclooctaan C8H16
cyclopentaan C5H10
Cyclosarin (GF) C5H11N2O2P
Decaan, n C10H22
Dibenzoxazepine (CR) C13H9NO
dibroomethaan C2H4Br2
Dibroomethaan, 1,1  
Dibroomethaan, 1,2 C2H4Br2
Dichloorbenzeen, 1,2 C6H4Cl2
Dichloorethaan, 1,1  
Dichloorethaan, 1,2  
Dichloorethyleen, 1,1  
Dichloorethyleen, 1,2  
Dichloormethaan (methyleenchloride) CH2Cl2
Dichloorpropaan, 1,2 C3H6Cl2
Dichloorpropaan, 1,3 C3H6Cl2
diesel  
Diethyl Ether C4H10O
diethylamine C4H11N
Difosgeen (DP) C2Cl4O2
dimethylamine C2H7N
Dimethylbutaan, 2,2  
Dimethylformamide (DMF) C3H7NO
Dimethylhydrazine, 1,1  
dimethylsulfaat C2H6O4S
dimethylsulfide C2H6S
Dioxaan, 1,4 C4H8O2
Diphenylchloroarsine (DA) C12H10AsCl
Diphenylcyanoarsine (DC) C13H10AsN
epichloorhydrine C3H5ClO
Ethanol (ethylalcohol) C2H6O
ethanolamine C2H7NO
ethylacetaat C4H8O2
ethylacetaat C4H8O3
Ethylalcohol (ethanol) C2H6O
ethylamine C2H7N
ethylbenzeen C8H10
ethylbenzeen C8H10
ethyleen C2H4
ethyleen Glycol  
ethyleendiamine  
ethyleendibromide  
ethyleenoxide  
ethylformiaat  
Ethylglycolacetaat  
ethylmercaptaan  
ethylmercaptaan  
EX-Test (LEL detectiebuisje) -
fenol C6H6O
fluorine F2
formaldehyde HCHNO
fosfine PH3
fosfine PH3
Fosgeen (Carbonyl Dichloride, CG) CCl2O
Fosgeen (Carbonyl Dichloride, CG) COCl2
furaan  
furfural  
Fururyl Alcohol  
Glyceraat 3-fosfaat (GP) C3H7O7P
Heptaan, alle isomeren  
Heptaan, n  
Hexaan, alle isomeren  
Hexaan, n  
hydrazine  
isobutaan  
isobutyl Amine  
Isobutyleen (Ketonen)  
Isobutylmethylketon  
iso-octaan  
Isopropylalcohol (IPA, Isopropanol)  
isopropylamine  
isopropylether  
isopropylmercaptaan  
jodium  
Kerosine (PID detectiebuisje)  
Ketonen (PID detector buis)  
koolmonoxide CO
Koolmonoxide in H2 CO
Koolstofdioxide CO2
koolstofdisulfide CS2
Koolwaterstoffen (aromatisch)  
Koolwaterstoffen (gehalogeneerde)  
Koolwaterstoffen (Petroleum)  
kwikdamp Hg
Lewisiet (L) C2H2AsCl3
lichte brandstoffen  
ligroine  
Lost-S (Yperiet, stikstofmosterd, H, HN, HD)  
maleïnezuuranhydride  
mercaptanen  
Methaan (aardgas) CH4
Methanol (Methylalcohol)  
Methyl butaan, 2  
methyl methacrylaat  
methylacetaat  
methylacrylaat  
Methylalcohol (Methanol)  
methylamine  
Methylbromide (Dibromethaan)  
methylcycloheptaan  
methylcyclohexaan  
methylcyclopentaan  
Methylethylketon (MEK)  
methylhydrazine  
Methylisobutylketon (MIBK)  
methyljodide  
methylmercaptaan  
Methylpentaan, 2  
Methylpentaan, 3  
mierezuur  
Minerale Olie / synthetische olie (Compressor oliedamp)  
morfoline  
nikkeltetracarbonyl Ni(CO)4
Nonaan, n  
Octaan, n CH3(CH2)6 CH3
Organische verbindingen (PID detectiebuisje) -
Otto brandstof  
ozon O3
Pentaan, n C5H12
pentachloorethaan  
Petroleum destillaten (naftaleen) -
Petroleum destillaten (PID detector buis) -
Petroleum Ether  
propaan C3H8
Propyl Mercaptaan, iso  
Propyl Mercaptaan, n  
Propylalcohol, iso (Isopropanol)  
Propylalcohol, n  
Propylamine, iso  
Propylamine, n  
Propyleen (Alkenen) C3H6
pyridine  
Qualitest (PID detectiebuisje) -
salpeterzuur HNO3
Sarin (GB) C4H10FO2P
Scentinel E  
Soman (GD) C7H16FO2P
stikstofdioxide NO2
Stikstofoxiden (nitreuze gassen / dampen) NOx
Stoddard oplosmiddel  
styreen C8H8
sulfurylfluoride SO2F2
Tabun (GA) C5H11N2O2P
Tetrabroomethane C2H2Br4
Tetrabroomethane, 1,1,2,2 C2H2Br4
Tetrachloorethaan, 1,1,2,2 C2H2Br4
Tetrachloorethyleen (perchloorethyleen) C2Cl4
Tetrachloorkoolstof (Tetrachloormethaan)  
Tetrahydrofuran (THF) C4H8O
tetrahydrothiofeen  
Tolueen (Methylbenzeen) C7H8
tolueendiisocyanaat C9H6N2O2
Tribroommethaan (Bromoform) CHBr3
Tribroommethaan, 1,1,1 CHBr3
Trichloorethaan, 1,1,1 (methylchloroform) CHBr3
Trichloorethaan, 1,1,2 CHBr3
Trichloorethyleen C2HCl3
Trichloormethaan (chloroform) CHCl3
Trichloorpropaan, 1,2,3  
Triethylamine  
Trimethylamine  
Trimethylpentaan, 2,2,4  
UDMH  
Vinyl Chloride C2H3Cl
Vloeibaar petroleumgas (LPG)  
VX C11H26NO2PS
Waterdamp H2O
waterstof  
Waterstofbromide  
Waterstofchloride (zoutzuur) HCL
Waterstofcyanide (AC, Blauwzuur) HCN
waterstoffluoride HF
waterstofperoxide H2O2
waterstofsulfide H2S
Waterstofsulfide + Zwaveldioxide H2S + SO2
Waterstofsulfide in CNG H2S
Xyleen (Methyltolueen) C8H10
Xyleen (Methyltolueen) C8H10
Xyleen, 1,2 (Methyltolueen) C8H10
Xyleen, 1,3 (Methyltolueen) C8H10
Xyleen, 1,4 (Methyltolueen) C8H10
zure gassen -
zuurstof O2
zwaveldioxide SO2
zwavelhexafluoride SF6
zwavelzuur H2SO4

 

Uniphos is momenteel het meest concurrerende merk van gasdetectiebuisjes op de wereldmarkt, gezien de uiterst nauwkeurige metingen. Vandaar ook de naam "precizie buisjes". Uniphos is ISO 9001 gecertificeerd en voldoet aan alle eisen van de Europese Standaard EN1231 voor gasdetectiebuisjes systemen.

Back to top