Σωληνάρια Ανίχνευσης Αερίων Uniphos

Ενας μεγάλος αριθμός διαφόρων τύπων τοξικών αερίων και ατμών μετρούνται με σωληνάρια ανίχνευσης αερίων της Uniphos (χρωματομετρικά σωληνάρια ταχείας ένδειξης ή σωληνάρια μέτρησης αερίων). Τα σωληνάρια αυτά χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τοξικών αερίων σε υπονόμους, αεραγωγούς, κοντέινερ, δεξαμενές ή άλλους κλειστούς χώρους, όπου οι ηλεκτροχημικοί ανιχνευτές δεν δεν είναι λύση. Με τον τρόπο αυτό, ανιχνεύονται περισσότερα από 300 διαφορετικά αέρια.

Τυπικά αέρια που ανιχνεύονται με σωληνάρια Uniphos

 • Φωσφίνη
 • Βενζόλιο
 • Τολουόλη
 • Ξυλόλη
 • Υδρογονάνθρακες
 • Αμμωνία
 • Βρωμιούχο Μεθύλιο
 • Χλώριο
 • Μερκαπτάνες
 • Αμίνες
 • Φορμαλδεΰδη
 • Υδρόθειο
 • Διοξείδιο του Ανθρακα
 • Μονοξείδιο του Ανθρακα
 • Ασετόνη (Ακετόνη)
 • Οινόπνευμα
 • Υδροκυάνιο
 • Διοξείδιο του Αζώτου

Η Uniphos είναι αυτή τη στιγμή η ανταγωνιστικότερη μάρκα σωληναρίων ανίχνευσης αερίων στην παγκόσμια αγορά, χάρη στις εξαιρετικά ακριβείς μετρήσεις, συνδυάζοντας τη χαμηλότερη τιμή που θα συναντήσετε στην Ευρωπαϊκή αγορά. Κατασκευαστής πιστοποιημένος κατά ISO 9001, και συμμορφούμενος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1231 για συστήματα σωληναρίων ανίχνευσης αερίων.

 

 

Back to top