Uniphos Тръби за откриване на газ

С тръбите на Uniphos можете да измерите голям брой от токсичните газове и пари.Засичащите газ тръби краткосрочно откриват и измерват вредните газове или пари.
Тези тръбички се използват например за определянето на токсичен газ в канализацията,шахти, контейнери, цистерни или други затворени пространства,където електрохимичните сензори не могат да помогнат.

Така благодарение на тръбите могат да бъдат засечени и измерени над 300 различни видове газове.

Ето и част от газовете които са измерими с тръбите Uniphos:

 • Фосфин
 • Бензен
 • Толуол
 • Ксилол
 • Въглеводороди
 • Амоняк
 • Метил бромид
 • Хлор
 • Меркаптани
 • Амини
 • Формалдехидът
 • Сероводород
 • Кислород
 • Въглероден диоксид
 • Въглероден окис
 • Ацетон
 • Алкохол
 • Циановодород
 • Азотен диоксид

Uniphos в момента е най-конкурентната марка на тръби за откриване на газ на световния пазар.благодарение на изключително точните измервания,комбинирани с най-ниската цена на която можете да се натъкнете на европейския пазар.

Производител ISO 9001, и е в съответствие с Европейския стандарт EN1231 за газопроводните тръби детекторни системи.

Back to top